คุณภาพ, การบำรุงรักษาและการฝึกอบรม

บริษัทเรามีข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือการรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพ การบำรุงรักษา และการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถมอบความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเป็นอยู่ที่มีคุณภาพสูงและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาพัก ทั้งนี้รางวัลต่างๆมากมายที่เราได้รับจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเรารวมถึงรางวัล “2005 Best Environment Award” ที่ได้รับจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ความสำเร็จของเราในการควบคุมและรักษาคุณภาพในด้านต่างๆนั้นเป็นหนึ่งนโยบายและการดำเนินงานที่เรามุ่งเน้นและมีความตั้งใจในการรักษา มาตรฐานสูงสุดไว้โดยการจัดเตรียมทีมเพื่อการดูแลรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมคุณภาพ บำรุงรักษาและการฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ

More about our On-Call Teams