ออฟฟิศ และ โรงงานอุตสาหกรรม
กรุงเทพเป็นที่ตั้งศูนย์กลางเพื่อการค้าขายและอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเกษมกิจจึงได้จัดหาอาคารสำนักงาน โรงงานและโกดังที่ตั้งอยู่ทั้งในและบริเวณรอบนอกเมืองไว้ให้ผู้ที่ต้องการเช่า โดยที่บริษัทเกษมกิจเชื่อว่าเราได้จัดเตรียมและให้บริการในสิ่งที่ธุรกิจการพาณิชย์ต้องการไว้อย่างครบถ้วนและดีที่สุดไว้ให้ไม่ว่าจะ เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงโรงงานและโกดังที่ทันสมัย อาคารสำนักงาน และนิคมอุตสาหกรรมของเราตั้งอยู่ที่ ....