Careers

ช่างแอร์ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

พนักงานต้อนรับ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
• สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

Café Manager (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่อย่างน้อย 3-5 ปี

How to apply/สมัครงาน

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

กุ๊กไทย (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

กุ๊กยุโรป (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน